Διαχείριση Πολυκατοικίας

Πλήρως οργανωμένο τμήμα διαχειρίσεων αναλαμβάνει με απόλυτη ευθύνη το συντονισμό και την εξυπηρέτηση της πολυκατοικίας σας μεθοδεύοντας:

  • tab1Την είσπραξη των κοινοχρήστων λογαριασμών κάθε μήνα, σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.
  • Την πληρωμή της πάσης φύσης συνήθων δαπανών
  • ( ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ κ.τ.λ.) καθώς και των εκτάκτων επισκευών ή άλλων συντηρήσεων.
  • Την φροντίδα για την ταχύτερη αποστολή τεχνικού ή συνεργείου για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης και την έρευνα για την εξασφάλιση του χαμηλότερου κόστους και την πληρωμή του.
  • Τον τακτικό έλεγχο της πολυκατοικίας και την καταγραφή οποιουδήποτε προβλήματος με σκοπό την επίλυση του.
  • Την αντικατάσταση των λαμπτήρων σε όλους τους χώρους της πολυκατοικίας.
  • Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την σωστή λειτουργία της πολυκατοικίας όπως απολύμανση, συντήρηση του καυστήρα την αναγόμωση των πυροσβεστήρων κ.τ.λ.
  • Την επίβλεψη της καθαριότητας της πολυκατοικίας, όπου με τις ανάλογες συστάσεις να διατηρούνται οι κοινόχρηστοι χώροι πάντα καθαροί.
  • Την ενημέρωση σας για οποιαδήποτε πρόβλημα υπάρχει στην πολυκατοικία και πρέπει να συζητηθεί ώστε να επιλυθεί σύντομα.