Πυροσβεστήρες Κτιρίων

A 46751-foto_3 (2)Πλήρης κάλυψη των αναγκών του κτιρίου σας με αξιοπιστία και συνέπεια και το δυνατότερο χαμηλό κόστος σε αναγομώσεις – πωλήσεις πυροσβεστήρων.

Προσφέρουμε δωρεάν χρήση πυροσβεστήρων σε πολυκατοικίες και παρέχουμε κατόπιν 6KGμελέτης πυρόσβεση σε επαγγελματικούς χώρους.

 

http://www.eie.gr/texnikos-asfaleias/pyrasfalia-gr.html

 

12KG

 

 

 

 

 

Διοξειδίου