Συντήρηση Καυστήρων & Εγκαταστάσεις

mr-wrachet-e1298353373818Αδειούχοι συντηρητές με μακρόχρονη πείρα και τον απαραίτητο εξοπλισμό διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του καυστήρα με αποτέλεσμα τη μέγιστη απόδοση του, κάνοντας παράλληλα οικονομία στην κατανάλωση πετρελαίου. Έκδοση φύλλου ελέγχου ΠΕΡΠΑ.

Εγκατάσταση παροχών φυσικού αερίου με χαλκό ή με χαλυβδοσωλήνα

Αυτονομία θέρμανσης με θερμιδομετρητές σε παλιές εγκαταστάσεις  κεντρικής θέρμανσης με αποτέλεσμα την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

Αλλαγή παλαιών καμινάδων καλοριφέρ με νέες ανοξείδωτες και μονωμένες καμινάδες διπλού τοιχώματος