Απεντομώσεις-Μυοκτονίες

Ξεχάστε έντομα και τρωκτικά με τις απεντομώσεις και τις μυοκτονίες μας!

Οι δραστηριότητές μας διευρύνονται και επεκτείνονται διαρκώς, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Τώρα σας προσφέρουμε προγράμματα για απεντομώσεις και μυοκτονίες με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών στο Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον, πάνω σε θέματα υγιεινής,

Όλες οι εφαρμογές γίνονται παρουσία του Επιστήμονα Γεωπόνου, (όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία)

Εφαρμόζουμε τις νεότερες μεθόδους με βιοκτόνα σκευάσματα, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εξασφαλίζουν την ασφάλεια της εφαρμογής.

Εκτός από τα Τεχνικά Εγχειρίδια και το Ενημερωτικό Υλικό των Σεμιναρίων για τα Βιοκτόνα Σκευάσματα – Κανονισμοί & Ορθή Χρήση, εφαρμόζουμε και  τον Οδηγό Ορθή Πρακτικής για προστασία από ζωικούς εχθρούς- έντομα.

Σημαντικό ρόλο παίζει η διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Έτσι το  δικό μας πρόγραμμα  εργασιών περιλαμβάνει : Έλεγχο, Ταυτοποίηση, Προεργασία με εξειδικευμένες επαγγελματικές Bio-εφαρμογές ποιοτικής απορρύπανσης, Διευθέτηση εφαρμογής μεθόδων  καταπολέμησης, Εφαρμογές Bio-εξυγίανσης,για την εξουδετέρωση του παθογόνου μικροβιακού φορτίου, με βιοκτόνα απολυμαντικά με έγκριση από τον Ε.Ο.Φ.,ακίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ώστε να αντιμετωπιστούν παθογόνοι μικροοργανισμοί και οι αρνητικές συνέπειες της παρουσίας τους.

Όχι μόνο αναπτύσσουμε καινοτόμες,  λειτουργικές λύσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με προγράμματα που απευθύνονται σε όλους τους τομείς και είναι σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν όλο το εύρος των προβλημάτων, αλλά με την καταγραφή και την ανάλυση των προβλημάτων, ανεξαρτήτως τύπου και κλίμακας μεγέθους, σας παρέχουμε ταυτόχρονα αξιοπιστία και ιχνηλασιμότητα.

Η σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από την τεράστια ταχύτητα των αλλαγών και τις ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, επιβάλει την υιοθέτηση νέων μεθοδολογιών και τεχνικών που θα καλύψουν ακριβώς αυτές τις ανάγκες.

Η MasterService ανταποκρινόμενη στις εξελίξεις αυτές υιοθετεί  Ασφαλείς Bio-Εξυγιάνσεις σε επίπεδο υπηρεσιών, δίνοντας οριστική λύση σε όλες τις ανάγκες.

Στοχεύουμε στη ανάδειξη μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης του Βιο-Περιβάλλοντος, η οποία στηρίζεται στην ανάπτυξη διαμορφωμένων προγραμμάτων, με πλήρη εναρμόνιση των δαπανών με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, έτσι ώστε να πετυχαίνουμε την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής, πάντα όμως μέσα από οικονομικά έξυπνες λύσεις για βελτίωση του τρόπου ζωής.