Οικονομική Διαχείριση Κτιρίων

 

 

Πλήρως οργανωμένο τμήμα Διαχείρισης κτιρίων αναλαμβάνει με απόλυτη ευθύνη την διεκπεραίωση  των κοινοχρήστων λογαριασμών σε πολυκατοικίες και επαγγελματικούς χώρους μεθοδεύοντας :

  • tab1Την είσπραξη των κοινοχρήστων λογαριασμών κάθε μήνα, σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.
  • Την πληρωμή της πάσης φύσης συνήθων δαπανών ( ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ κ.τ.λ.) καθώς και των εκτάκτων επισκευών ή άλλων συντηρήσεων.
  • Την φροντίδα για την ταχύτερη αποστολή τεχνικού ή συνεργείου για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης και την έρευνα για την εξασφάλιση του χαμηλότερου κόστους και την πληρωμή του.
  • Τον τακτικό έλεγχο της πολυκατοικίας και την καταγραφή οποιουδήποτε προβλήματος με σκοπό την επίλυση του.
  • Την αντικατάσταση των λαμπτήρων σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
  • Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την σωστή λειτουργία του κτιρίου όπως απολύμανση, συντήρηση του καυστήρα την αναγόμωση των πυροσβεστήρων κ.τ.λ.

Ενημερωθείτε για το κόστος στην δική σας πολυκατοικία.

 

  210 8611011