Επαγγελματικοί χώροι

Οι επιχειρήσεις που αποτελούν χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως αρτοποιεία, εστιατόρια, παντοπωλεία, οπωροπωλεία, ψητοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κ.α. σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη 29/3/2016 υποχρεούνται  να διαθέτουν φάκελο  απεντόμωσης – μυοκτονίας. Η υγειονομική υπηρεσία, που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, είναι μια κρατική υπηρεσία που διενεργεί ελέγχους για το κατά πόσο μια επιχείρηση τηρείται η παραπάνω νόμιμη διαδικασία.

Επιλέγοντας την  Master Service για  την υποστήριξη της επιχείρηση σας αναλαμβάνουμε εντελώς  Δωρεάν και δίχως καμία πλέον επιβάρυνση την σύνταξη του φακέλου 

Απεντόμωσης –Μυοκτονίας  εξασφαλίζοντας έτσι την ύπαρξη ενός  πλήρους προγράμματος παρασιτολογικού ελέγχου γεγονός που αποτελεί υπαρκτό τεκμήριο απέναντι σε οποιοδήποτε ελεγκτικό φορέα (Υγειονομικό, ΕΦΕΤ, κ.α) καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο (πελάτη ή συνεργάτη-προμηθευτή)

3 από τα κύρια μέρη του φακέλου:

 

  • Ιδιωτικό Συμφωνητικό

Με το συγκεκριμένο έγγραφο η εκάστοτε επιχείρηση υγειονομικής σημασίας αναθέτει σε εξειδικευμένη εταιρεία Απολυμάνσεων, να εκτελέσει τις εργασίες απεντόμωσης-μυοκτονίας. Σε όλους τους χώρους και τις εγκαταστάσεις της, όπως θα έχει συμφωνηθεί.

  • Πιστοποιητικό Απεντόμωσης-Μυοκτονίας

Μετά το τέλος της κάθε εφαρμογής που πραγματοποιείται, παρέχεται πιστοποιητικό απεντόμωσης-μυοκτονίας στην επιχείρηση. Με αυτό είναι διασφαλισμένη σε κάθε τυχόν έλεγχο από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και το οποίο είναι υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο επιστήμονα της εταιρείας.

  • Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Είναι ένα έγγραφο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους (υγείας, πυρός & αντιδραστικότητας). Περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες χρήσης, αποθήκευσης, χειρισμού και έκτακτης ανάγκης του υλικού. Τα MSDS παρασκευάζονται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του υλικού.

Καλέστε μας  στον χώρο σας τώρα, χωρίς καμία επιβάρυνση!!

                                                                                                                     

                                                                        210 8611011