Καυστήρες – Λέβητες

Αδειούχοι συντηρητές-εγκαταστάτες με μακρόχρονη πείρα και τον απαραίτητο εξοπλισμό, διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του καυστήρα με αποτέλεσμα τη μέγιστη απόδοση του, κάνοντας παράλληλα οικονομία στην κατανάλωση πετρελαίου – φυσικού αερίου .

Η ετήσια Συντήρηση του καυστήρα και ο καθαρισμός λέβητα επιτυγχάνουν μεγάλη οικονομία στο καύσιμο, ελαχιστοποιούν  τις βλάβες του καυστήρα και ανεβάζει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής του.

Η ρύθμισή του πραγματοποιείται  με ηλεκτρονικά μέσα δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους τεχνικούς μας να ρυθμίζουν με μεγάλη ακρίβεια τόσο τα καυσαέρια του καυστήρα όσο και την απόδοση  του λέβητα .

Με την πλήρη συντήρηση του καυστήρα και τον καθαρισμό του λέβητα σας εκδίδουμε φύλλο ελέγχου ΠΕΡΠΑ