Ψύλλοι

Οι ψύλλοι είναι εξωτερικά παράσιτα που τρέφονται με το αίμα των θηλαστικών και πτηνών.

Έχουν μεγάλη ικανότητα αλμάτων λόγω της ιδιόμορφης κατασκευής των πίσω ποδιών τους. Επειδή μεταδίδουν ασθένειες, είναι πολύ επικίνδυνα έντομα.

Το τσίμπημα από ψύλλους προκαλεί έντονο κνησμό και η επικινδυνότητα του οφείλεται στο ότι αποτελούν ενδιάμεσους ξενιστές για πολλά παράσιτα και έτσι μπορεί να διευκολύνουν στην εξάπλωση επιδημιών.

Οι ψύλλοι χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη ταχύτητα αναπαραγωγής καθώς και την επιμονή τους, γεγονός που τους καθιστά δύσκολη την καταπολέμησή τους.