Εφαρμογές Bio-decontamination

Εφαρμογές Bio-decontamination

Εφαρμοσμένη με αποτελεσματική τεχνογνωσία, που υποστηρίζεται από χρόνια εμπειρίας στο χώρο της απολύμανσης Sanosil Disinfection , προσφέροντας λύσεις για κάθε εφαρμογή με την παράδοση τους προς χρήση, σχεδόν αμέσως.

Οι επιδόσεις του συστήματος Sanosil® Halo , είναι ποιο αποδοτικές σε εναλλακτικές τεχνολογίες απολύμανσης ολόκληρου δωματίου, με αποτελεσματικότητα σε σκιές ή περιοχές που δεν έχουν άμεση οπτική επαφή, ιδιαίτερα σε σύνθετα δωμάτια.

Μετά από 90 λεπτά το δωμάτιο μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί …Halo Fogger….και Sanosil… Περισσότερα,